Archief

Autodelen, een nieuw trend: Het hoe en wat

Woensdag 12 april om 20.00 uur in Cafe Rembrandt in de Rechterstraat in Boxtel, vrij toegankelijk.

lees meer

Nieuwsbrief over schaliegas en uitnodiging zaterdag 4 maart

Alweer een Nieuwsbrief over schaliegas? De frequentie van verschijning van de Nieuwsbrief hangt af van urgent nieuws en ja, dat is er.

Uitnodiging: Op zaterdag 4 maart 12.30 uur zal Liesbeth van Tongeren van Groenlinks (Samen met Peter van de Wiel) een (honing)boom planten, De honingboom symboliseert de transitie naar Boxtel Energieneutraal 2030!

lees meer

Klimaattabel 2012/2016

Lange termijn politiek http://kiesvoorklimaat.nu/

http://twibbon.com/Support/kiesklimaat

https://www.klimaatlabelpolitiek.nl/uitslag/

Footprint Justice: een eerlijke voetafdruk is een mensenrecht

Jan Juffermans, lees meer link

Excursie naar windpark Katteberg

Transitie Boxtel coordineerde de Duurzame Week in oktober. Eén van de activiteiten was een klimaat kleurenwedstrjid georganiseerd door kunstenaarsvereniging Kunstlicht99. De winnaars werden op 14 december getrakteerd op een bezoek aan windpark Kattenberg, bij Oirschot. Rick van Mensvoort uit Liempde, de projectleider voor RWE, legde uit hoeveel aspecten aan de pas kwamen tijdens het traject, o.a. voor de acceptatie door de omwoners.

Vier kinderen van de Beemden en de Prinses Amaliaschool mochten ook mee. Ze hadden in de Duurzame Week  gastles gehad over duurzame energie en toonde hun enthousiasme aan voor 4 molens in Boxtel.   We mochten in de technische ruimtes kijken, maar omhoog gaan met de lift helaas niet. De technologie is fascinerend, en de molens mooi en indrukwekkend.
De 4 turbines leveren genoeg stroom voor 40% van  huishoudens van Oirschot en Oisterwijk. En ze sparen de uitstoot uit van 4.000 autos.

 

molenbezoek

 

Bomenbeleid

tbleefbaar_def

 

Aan de Gemeenteraad en het College van B & W

van de Gemeente Boxtel

Boxtel, 6 december 2016

Betreft: Bomenbeleid

Geacht College, Gemeenteraadsleden en betrokken ambtenaren,

Samen naar een energieneutraal Boxtel in 2030; we werken er graag aan mee. Daar hoort uiteraard een goed bomenbeleid en –plan bij. Op 19 september presenteerden de betrokken ambtenaren gezamenlijk met de wethouders Van de Wiel en Van Wanrooij het ‘Meer Jaren Plan Bomen’. Dit plan werd door de ontwikkelaar, de heer Leo van der Sande, nader toegelicht. Ook was er gelegenheid tot vragen stellen.

Het is goed te merken dat zowel de ambtenaren als de wethouders zo betrokken zijn en hun best doen om Boxtel groener te maken. Wij van Transitie Boxtel werken daar graag en zoveel mogelijk aan mee.

Jammer was dat wij bij de presentatie niet het idee kregen dat er enige vorm van inspraak mogelijk was en het plan ter kennisgeving werd gepresenteerd. Daarbij concludeerden we dat er geen integrale afwegings-methode was ontwikkeld voor klachten over bomen. We zien graag een streng doch rechtvaardig beleid. Bij evt. kap van bomen hoort bijv. een ruime herplantingsverplichting met een aantal niet al te kleine bomen.

Gelukkig zijn er meer gemeenten actief bezig met duurzaamheid en bomen. Vandaar dat we zeer verguld waren toen we de ‘Overlastmodule’ van de gemeente Geldrop-Mierlo onder ogen kregen. Zie de link onder.

Dit plan is qua aanpak compleet en helder. In deze aanpak kan Transitie Boxtel zich helemaal vinden. Graag willen wij u daarom vragen om dit plan ook te omarmen en zoveel mogelijk over te nemen voor toepassing in de gemeente Boxtel. Misschien zijn ook andere beleidsdocumenten van Geldrop-Mierlo goed herbruikbaar.

Dat scheelt tevens veel onderzoekswerk, en dus geld, en vooral ook tijd. Een win-win-win-situatie dus.

Gezien de ernst van de snelle klimaatverandering is het belangrijk dat er zeker de komende 20 jaar zoveel mogelijk bomen blijven staan, er zo min mogelijk hout wordt verbrand, en dat er ook zoveel mogelijk bomen worden bij geplant. Bij de hogere temperaturen in de zomer bieden ze bovendien heerlijke schaduw.

We zien uw reactie met grote belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet van de Bomencommissie van Transitie Boxtel,

Mirjam Bemelmans, Nadja van Berkel en Jan Juffermans

CC: de regionale pers

Hierbij de link naar de ‘Overlastmodule’ van de gemeente Geldrop-Mierlo:

https://www.geldrop-mierlo.nl

 

Boxtel In Koor op Earthday

Muziek is het ultieme middel om mensen te verbinden. En Boxtel heeft veel muziekliefhebbers, er zijn alleen al zo’n 18 koren. Hoe mooi zou het zijn als al deze koren en bands

bijeenkomen en samen zingen? Transitie Boxtel nodigt daarom alle koren en betrokken musici uit om te brainstormen hoe te komen tot bijvoorbeeld één supergroot koor met meezingend publiek. Of tot een ochtend met afwisselende optredens van diverse koren?

Zo kunnen we samen een steentje bijdragen voor de toekomst van onze kinderen. Niet politiek gekleurd, maar gewoon in het kader van de wereldwijde Earthday. Waarbij mensenzich inzetten voor een gezonde, fijne en duurzame toekomst. Niet ver van je bed, maar gewoon –en juist!- in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. Precies hier denken wij dat zo’ngroot koorinitiatief is te verwezenlijken. Want zowel de gemeente als haar burgers zijn erg betrokken en verbonden met het klimaat en de Aarde. Vanuit Transitie Boxtel zijn we graag kartrekker van dit initiatief om samen met u een klinkende verbinding tot stand te brengen.

Graag willen we spoedig met een aantal afgevaardigden van de koren en muziekmakers hierover brainstormen om rondom de dag van de Aarde op 22 april (Earthday) hartverwarmend de Aarde te bezingen.

Wie wil er mee brainstormen hoe we dit muzikale evenement vorm kunnen geven? Dus in overleg locatie, liederen, samenwerking met horeca?Geluidsinstallatie, vergunning en dergelijke bespreken. De brainstorm vindt plaats op dinsdagavond 13 december 20 u. Kom je naar de brainstorm, stuur dan aub een reply mirjambemelmans@gmail.com. We bevestigen dan de locatie.

Kijk gerust even naar een Belgisch voorbeeld en raak geïnspireerd: ‘we need to wake up’.  https://www.youtube.com/watch?v=XGgBtHoIO4g

Graag jullie reactie,

Transitie Boxtel

 

Transitie Boxtel speecht voorafgaand aan begroting 2017

tbleefbaar_def

Pleidooi voor klimaatadaptie en uitleg klimaattoets

link

Aan de Keukentafel bij Mirjam Bemelmans

Omroep Dommelland

 

 

 

 

Duurzame Week Boxtel

DWB-peulvruchten-recepten

deduurzameweekboxteldaf

pdf klik hier

 

Hier volgt meer informatie over de evenementen in de Duurzame Week, 

deel vanaf maandag 3 oktober

  • Expositie Ocean Sole in het Waterschapsgebouw van Waterschap De Dommel

Tot 10 oktober

kunst van gerecyclede slippers uit Kenia2 Boxtelse mannen hadden een lumineus idee als oplossing voor de plastic soup. Ze verzamelen slippers en reclyden deze tot prachtige kunstobjecten. 

  • Route naar Energieneutraal Boxtel in 2030

Op maandag 3 oktober wordt om 19.30 uur in het Gemeentehuis een presentatie gegeven over het maken van een route of scenario voor een Energieneutraal Boxtel in 2030. Die presentatie wordt verzorgd door Dennis Schoenmakers van het bureau Quintell Intelligence uit Amsterdam. De bijeenkomst is vrij toegankelijk.

Motie Gemeenteraad

Transition Town Boxtel heeft het initiatief genomen voor de presentatie. Zij hadden met instemming de motie gelezen die recentelijk in de Gemeenteraad is aangenomen met als doelstelling ‘Boxtel energieneutraal 2030.’  De klimaatverandering gaat immers sneller dan vele deskundigen dachten, dus is het goed te weten hoe en wat er mogelijk is, want de tijd dringt. Daarom werd er contact gelegd met het bureau Quintell Intelligence omdat hun mensen ook meewerkten aan het rapport over een Energieneutraal Nederland 2030 voor de Stichting Urgenda, bekend van de gewonnen Klimaatrechtszaak. 

Energie Transitie Model

Bij een voorgesprek met de heer Schoenmaker bleek dat zij werken met een speciaal ‘Energie Transitie Model’ en dat model ook op lokaal niveau kunnen toepassen. Voor de presentatie worden uitdrukkelijk de Boxtelse bestuurders en politici uitgenodigd, maar hij is natuurlijk ook bedoeld  voor de leden van de Energie Coöperatie Boxtel, adviseurs, ecomediairs en installateurs, en verder iedereen die zich op de een of andere manier bezig houdt met de duurzame energietransitie.

  • Geluksavond met Janne Willems

Op dit moment toert ze door de States en heeft ze haar 30e land ter wereld bezocht. Janne Willems, ook wel Janne Plukt, verzamelt mooie momenten. 

Haar zoektocht naar geluksbeleving in andere culturen wordt door veel mensen online gevolgd. Via blogs, Instagram, Facebook, you Tube en Twitter deelt Janne haar ervaringen. En dat maakt blij! Zo optimistisch en open Janne in het leven staat, zo reist ze de wereld rond. In haar boek “Pluk je moment” zie je vooral de vele kleurrijke tekeningen die Janne onderweg verzamelde. In Azië of Nieuw-Zeeland, in Europa of Amerika, Janne stapte gewoon op iedereen af. Overal ter wereld wordt Janne inmiddels gevraagd om over haar verzameling van mooie momenten te spreken. Janne is genomineerd voor de Libelle Ster, een prijs voor sterke vrouwen die hun energie inzetten voor een mooi resultaat. En op 4 oktober is Janne te gast bij de Duurzame Week Boxtel. Hier kunt u kennismaken met Janne. haar horen over de crowdfunding, het couchsurfen en zelf ondervinden dat geluk in de mooie momenten zit. Het blijkt dat vele geluksmomenten verbonden zijn aan momenten in de natuur.

Iedereen is welkom op 4 oktober vanaf 19.30 inloop en start om 20.00 uur bij restaurant En Garde, Markt 34 in Boxtel. 

De avond is vrij toegankelijk, maar we vragen u om een waardering achteraf in het potje te doen voor Janne. 

Seize your moment

 

  • Expo en Lezing lokale luchtkwaliteit

Hoe vervuild is de lucht in Boxtel?

Hoeveel effect heeft het fijnstof van de duizenden auto’s die over de A2 langs Boxtel rijden? En wat doen de lokale boeren met onze lucht? Hoe goed of slecht is het eigenlijk gesteld met onze luchtkwaliteit in Boxtel? In de Duurzame Week Boxtel -van 1 tot 11 oktober- wordt daar door Lokale agenda ‘21 i.s.m. de Fietsersbond Boxtel aandacht aan geschonken.  Met een doorlopende informatiestand over luchtkwaliteit in de bibliotheek Boxtel en een verfrissende lezing door Bernard Gerard, expert mileu- en klimaatzaken. 

De  informatiestand/expositie heeft dit jaar als thema de luchtkwaliteit rond Boxtel. U krijgt beelden te zien van de luchtkwaliteit waarbij naast de regionale vervuiling de invloed van lokale verkeersactiviteit en de agrarische sector duidelijk zichtbaar zijn. In de navolgende beelden bent uzelf aan zet ‘keuze-veranderen-combineren’.  Het geeft een kijkje in uw toekomst.  

Op donderdag 6 oktober houdt Bernard Gerard,  milieudeskundig op vele vlakken, een geanimeerde lezing over luchtkwaliteit. Hij zal speciaal voor Boxtel de luchtkwaliteitsbepalende factoren in zijn lezing belichten; de regionale achtergrond, het verkeer op de A2, huishoudens die veel hout stoken, het mogelijke biomassaprogramma van Boxtel en het VGO van Heederik (het veeteelt onderzoek). Er is een korte koffiepauze. Daarna is er gelegenheid tot vragen en discussie. Iedereen is welkom. De lezing is gratis en begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur, Bibliotheek Boxtel, Burgakker 4 Boxtel.

 

  • lezing Biomimicry Bas Sanders

Vrijdag 7 oktober 2016 om 11.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis

Biomimicry: Innovatie geïnspireerd door de natuur.

In het kader van de Duurzame Week Boxtel, geeft Bas Sanders een lezing over Biomimicry in het gemeentehuis van Boxtel. Voor iedereen vrij toegankelijk en op z’n minst inspirerend, boeiend en interessant.

Natuurlijk weet je wel wat de natuur is. Maar.. weet je ook hoe die werkt en hoe we er ons voordeel mee zouden kunnen behalen?  Biologen natuurlijk wél, maar ingenieurs, architecten en ontwerpers nauwelijks. En dat is zonde. Want ook bij het bedenken van nieuwe gebouwen, energievoorzieningen of productietechnologie, kun je veel leren van de natuur.

Biomimicry (bios = leven, mimesis = imiteren) is een internationaal sterk groeiend nieuw vakgebied waarbij wordt met kennis van de technologie van de natuur (3,8 miljard jaar R&D!) en vanuit systeemdenken tot duurzame oplossingen te komen. De natuur heeft miljarden jaren ervaring m.b.t wat wel of niet werkt op aarde.

Het is dus absoluut geen gek idee voor de mensheid om bij uitdagingen eerst te kijken naar de oplossingen die door de natuur al zijn bedacht.

Gelukkig zijn er ook al tal van voorbeelden waarbij biomimicry van toepassing is. Kijk maar eens naar de windturbines met wieken als vinnen van walvissen. Of pompen die zijn gebaseerd op de vorm van schelpen, bacterievrije oppervlakken die werken als haaienhuid. Het zijn allemaal innovaties die met behulp van biomimicry zijn ontstaan.

Spreker Bas Sanders is mede-oprichter van stichting biomimicryNL en werkt vanuit Sanders Innovation en Sanders Machinebouw aan duurzame innovatie . De Duurzame Week Boxtel is blij met een spreker van zijn formaat en nodigt iedereen Van Harte uit deze lezing bij te wonen in het gemeentehuis te Boxtel op 7 oktober om 11.00 uur (tot ca. 12.30 uur).
  

  • 7 oktober in de bovenzaal van Cafe Vollop aanvang 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur

Duurzame Week Boxtel daagt je uit met een quiz

Van 1 oktober tot en met 10 oktober  is het de Duurzame Week in Boxtel (DWB). Een uniek initiatief van diverse organisaties, bedrijven en verenigingen geïnitieerd door Transitie Boxtel. De Gemeente Boxtel deelt kennis, inzet en ervaring en draagt eveneens bij tot dit bruisend initiatief. Er staan in de DWB meer dan twintig activiteiten gepland en het aantal groeit nog steeds. Voor de quiz Greenchallenge (7 oktober in Cafe Vollop) vragen we echter speciaal uw aandacht. 

“Een bijzonder mooie quizlocatie”, vonden Mirjam Bemelmans en Nadja van Berkel de bovenzaal van Cafe Vollop op de markt (voorheen Marktzicht). Hier kan een nieuw initiatief zich ontspruiten, zeker omdat ook horecaman Joris van den Akker innovatieve en duurzame ideeën een warm hart toedraagt. “Het idee is om hier maandelijks een ‘duurcafe’ te organiseren en hoe leuk is het dan om te starten tijdens de Duurzame Week Boxtel”, licht van Berkel toe: “Mirjam is bijzonder goed op de hoogte van schaliegas, maar daarnaast weet ze ontzettend veel van duurzaamheid. Samen met andere leden van Transitie Boxtel komen we een heel eind qua kennis”. 

Waarom een quiz?

Als je duurzaamheid onder de aandacht wilt brengen, moet je de huidige trends volgen. Kijken wat mensen aanspreekt en wat ze leuk vinden. Vandaar dat team Bemelmans en Van Berkel al snel aan een quiz dacht. Zeker in het Boxtelse waar veel mensen wel van een spelletje houden. Ze zijn er druk mee. En de vragen, filmpjes en instinkers worden dagelijks verbeterd. Ook voor wat betreft de quizformule wordt er aan een totaal ander format gewerkt. Het zal dus niet alleen voor de deelnemers spannend worden. 

Crossmediaal

Duidelijk mag zijn dat het geitenwollensokkenprincipe hier totaal overboord is gegooid. In een trendy cafe, campagnes via Facebook, Instagram en Loesjes tekst: Nederlanders schrikken gewoon van het woordje ‘duur’ in duurzaamheid geven aan dat het hier een eigentijdse quiz betreft. Een quiz die na de première en bij genoeg belangstelling ook voor groepen en bedrijven gepresenteerd kan worden. Ook hier voert de duurzaamheid de boventoon. De Boxtelse items geven de locals echter wel een streepje voor. Äct local think global’ lijkt de lijfspreuk van de twee powervrouwen. 

Op 7 oktober gaat om 19.00 uur de deur open. Zo’n vijftig deelnemers zullen dan strijden om de eer en wellicht een deel- of doorgeefprijs. Wie het eerst komt… Om zeker te zijn van een plaats kun je via een e-mail naar mirjambemelmans@gmail.com een plaats reserveren. Deelname kost 5,- euro en het eerste groene drankje is van het huis. 

 

  • Film Movement toont jongeren met lef en  geloof in de toekomst

Op de Duurzame Dag  zelf, op tien – tien, 10 oktober geeft de Duurzame Week Boxtel jongeren een traktatie. Want zij zijn het die de toekomst maken. En zij mogen best eens extra in het positieve licht staan. Vandaar een vertoning van de film Movement. Een van de makers,  Job van Assen is eveneens zelf aanwezig bij deze inspirerende wereldse klimaatfilm. 

Klimaatverandering. Je weet dat het er is en toch zegt het  je misschien niet zoveel. Wat kun je er eigenlijk zelf aan doen? In Movement volgen we vier jonge mensen die op verschillende manieren hun bijdrage leveren om de klimaatcrisis tegen te gaan. Nee, het is geen suffe onderwijsfilm, maar een film waarbij je betrokken raakt en begrijpt waarom de vier doen wat ze doen. Je wordt zelfs blij van de verhalen. Iedereen heeft het in zich de wereld mooier te maken. Na het zien van Movement weet je dat het zo is. En dat geeft moed en een boost voor de toekomst (en het klimaat).  

De documentaire makers Job en Ellard portretteerde sociale en milieu rechtvaardigheid acties. Movement laat de verhalen zien van vier jonge mensen in Europa die zich inzetten voor klimaat- rechtvaardigheid. Wat drijft ze en waar doen ze het voor? o volgen we Luka, de rondreizende fotograaf die zijn verhaal met foto’s vertelt. We volgen de Noorse Ina en genieten van de werkelijk bloedmooie Lofoten eilanden, een kwetsbaar gebied dat wordt bedreigd door olieboringen. “Ontroerend is het sterke saamhorigheidsgevoel dat op verschillende momenten in de film zichtbaar wordt. Bij die VN Klimaatonderhandelingen van 2013 probeert Lucy het beslissingsproces te beïnvloeden. Mensen zouden niet bang moeten hoeven zijn voor de toekomst van hun kinderen, stelt ze beslist. Ook zij is bang, maar ze probeert haar angst om te buigen naar woede en die te richten op degenen die volgens haar die onveilige wereld veroorzaken. Haar advies aan mensen die zich willen inzetten, maar niet weten hoe: begin gewoon en blijf jezelf steeds uitdagen”. 

In Duitsland reizen we mee met Nathan naar het Klimaatkamp in Manheim, waar hij en anderen er alles aan doen om de kolenindustrie te stoppen. Stuk voor stuk jonge mensen die boeien en enthousiasmeren.

Jongeren in beweging

In 80 minuten geven  jongeren een prachtig beeld van de klimaatbeweging die bestaat uit vele miljoenen mensen van over de hele wereld. Met de verhalen proberen de filmmakers de kijker te inspireren om zelf, op welke manier dan ook, aan de slag te gaan en onderdeel te worden deze beweging. 

Iedereen is welkom en jongeren al helemaal. De film is gratis te zienl op 10 oktober om 19.30 uur in Jongerencentrum B-Town, Baroniestraat 20 Boxtel

  • Circulaire economie door LA21 georganiseerd. Nancy Bocken TU Delft over kringloop-economie en interactie Boxtelse bedrijven. dr. Nancy Bocken, werkzaam aan de Technische Universiteit Delft, zal in haar inleiding de business modellen van innovatieve recycle bedrijven onder de loep nemen. Hoe kunnen bedrijven door duurzame innovaties meer bijdragen aan een kringloop-economie? Zij zal proberen om vanuit het perspectief van die bedrijven een overzicht te bieden van wat die bedrijven kunnen doen aan duurzame productie; hoe dit aansluit bij de wensen van de consument en wat kunnen wij er als consumenten aan veranderen. Zij zal ook vanuit haar visie reageren op de inbreng op die avond van enkele -vooral Boxtelse- bedrijven.