Archief

Excursie naar windpark Katteberg

Transitie Boxtel coordineerde de Duurzame Week in oktober. Eén van de activiteiten was een klimaat kleurenwedstrjid georganiseerd door kunstenaarsvereniging Kunstlicht99. De winnaars werden op 14 december getrakteerd op een bezoek aan windpark Kattenberg, bij Oirschot. Rick van Mensvoort uit Liempde, de projectleider voor RWE, legde uit hoeveel aspecten aan de pas kwamen tijdens het traject, o.a. voor de acceptatie door de omwoners.

Vier kinderen van de Beemden en de Prinses Amaliaschool mochten ook mee. Ze hadden in de Duurzame Week  gastles gehad over duurzame energie en toonde hun enthousiasme aan voor 4 molens in Boxtel.   We mochten in de technische ruimtes kijken, maar omhoog gaan met de lift helaas niet. De technologie is fascinerend, en de molens mooi en indrukwekkend.
De 4 turbines leveren genoeg stroom voor 40% van  huishoudens van Oirschot en Oisterwijk. En ze sparen de uitstoot uit van 4.000 autos.

 

molenbezoek

 

Bomenbeleid

tbleefbaar_def

 

Aan de Gemeenteraad en het College van B & W

van de Gemeente Boxtel

Boxtel, 6 december 2016

Betreft: Bomenbeleid

Geacht College, Gemeenteraadsleden en betrokken ambtenaren,

Samen naar een energieneutraal Boxtel in 2030; we werken er graag aan mee. Daar hoort uiteraard een goed bomenbeleid en –plan bij. Op 19 september presenteerden de betrokken ambtenaren gezamenlijk met de wethouders Van de Wiel en Van Wanrooij het ‘Meer Jaren Plan Bomen’. Dit plan werd door de ontwikkelaar, de heer Leo van der Sande, nader toegelicht. Ook was er gelegenheid tot vragen stellen.

Het is goed te merken dat zowel de ambtenaren als de wethouders zo betrokken zijn en hun best doen om Boxtel groener te maken. Wij van Transitie Boxtel werken daar graag en zoveel mogelijk aan mee.

Jammer was dat wij bij de presentatie niet het idee kregen dat er enige vorm van inspraak mogelijk was en het plan ter kennisgeving werd gepresenteerd. Daarbij concludeerden we dat er geen integrale afwegings-methode was ontwikkeld voor klachten over bomen. We zien graag een streng doch rechtvaardig beleid. Bij evt. kap van bomen hoort bijv. een ruime herplantingsverplichting met een aantal niet al te kleine bomen.

Gelukkig zijn er meer gemeenten actief bezig met duurzaamheid en bomen. Vandaar dat we zeer verguld waren toen we de ‘Overlastmodule’ van de gemeente Geldrop-Mierlo onder ogen kregen. Zie de link onder.

Dit plan is qua aanpak compleet en helder. In deze aanpak kan Transitie Boxtel zich helemaal vinden. Graag willen wij u daarom vragen om dit plan ook te omarmen en zoveel mogelijk over te nemen voor toepassing in de gemeente Boxtel. Misschien zijn ook andere beleidsdocumenten van Geldrop-Mierlo goed herbruikbaar.

Dat scheelt tevens veel onderzoekswerk, en dus geld, en vooral ook tijd. Een win-win-win-situatie dus.

Gezien de ernst van de snelle klimaatverandering is het belangrijk dat er zeker de komende 20 jaar zoveel mogelijk bomen blijven staan, er zo min mogelijk hout wordt verbrand, en dat er ook zoveel mogelijk bomen worden bij geplant. Bij de hogere temperaturen in de zomer bieden ze bovendien heerlijke schaduw.

We zien uw reactie met grote belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet van de Bomencommissie van Transitie Boxtel,

Mirjam Bemelmans, Nadja van Berkel en Jan Juffermans

CC: de regionale pers

Hierbij de link naar de ‘Overlastmodule’ van de gemeente Geldrop-Mierlo:

https://www.geldrop-mierlo.nl

 

Boxtel In Koor op Earthday

Muziek is het ultieme middel om mensen te verbinden. En Boxtel heeft veel muziekliefhebbers, er zijn alleen al zo’n 18 koren. Hoe mooi zou het zijn als al deze koren en bands

bijeenkomen en samen zingen? Transitie Boxtel nodigt daarom alle koren en betrokken musici uit om te brainstormen hoe te komen tot bijvoorbeeld één supergroot koor met meezingend publiek. Of tot een ochtend met afwisselende optredens van diverse koren?

Zo kunnen we samen een steentje bijdragen voor de toekomst van onze kinderen. Niet politiek gekleurd, maar gewoon in het kader van de wereldwijde Earthday. Waarbij mensenzich inzetten voor een gezonde, fijne en duurzame toekomst. Niet ver van je bed, maar gewoon –en juist!- in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. Precies hier denken wij dat zo’ngroot koorinitiatief is te verwezenlijken. Want zowel de gemeente als haar burgers zijn erg betrokken en verbonden met het klimaat en de Aarde. Vanuit Transitie Boxtel zijn we graag kartrekker van dit initiatief om samen met u een klinkende verbinding tot stand te brengen.

Graag willen we spoedig met een aantal afgevaardigden van de koren en muziekmakers hierover brainstormen om rondom de dag van de Aarde op 22 april (Earthday) hartverwarmend de Aarde te bezingen.

Wie wil er mee brainstormen hoe we dit muzikale evenement vorm kunnen geven? Dus in overleg locatie, liederen, samenwerking met horeca?Geluidsinstallatie, vergunning en dergelijke bespreken. De brainstorm vindt plaats op dinsdagavond 13 december 20 u. Kom je naar de brainstorm, stuur dan aub een reply mirjambemelmans@gmail.com. We bevestigen dan de locatie.

Kijk gerust even naar een Belgisch voorbeeld en raak geïnspireerd: ‘we need to wake up’.  https://www.youtube.com/watch?v=XGgBtHoIO4g

Graag jullie reactie,

Transitie Boxtel

 

Transitie Boxtel speecht voorafgaand aan begroting 2017

tbleefbaar_def

Pleidooi voor klimaatadaptie en uitleg klimaattoets

link

Aan de Keukentafel bij Mirjam Bemelmans

Omroep Dommelland

 

 

 

 

Duurzame Week Boxtel

DWB-peulvruchten-recepten

deduurzameweekboxteldaf

pdf klik hier

 

Hier volgt meer informatie over de evenementen in de Duurzame Week, 

deel vanaf maandag 3 oktober

  • Expositie Ocean Sole in het Waterschapsgebouw van Waterschap De Dommel

Tot 10 oktober

kunst van gerecyclede slippers uit Kenia2 Boxtelse mannen hadden een lumineus idee als oplossing voor de plastic soup. Ze verzamelen slippers en reclyden deze tot prachtige kunstobjecten. 

  • Route naar Energieneutraal Boxtel in 2030

Op maandag 3 oktober wordt om 19.30 uur in het Gemeentehuis een presentatie gegeven over het maken van een route of scenario voor een Energieneutraal Boxtel in 2030. Die presentatie wordt verzorgd door Dennis Schoenmakers van het bureau Quintell Intelligence uit Amsterdam. De bijeenkomst is vrij toegankelijk.

Motie Gemeenteraad

Transition Town Boxtel heeft het initiatief genomen voor de presentatie. Zij hadden met instemming de motie gelezen die recentelijk in de Gemeenteraad is aangenomen met als doelstelling ‘Boxtel energieneutraal 2030.’  De klimaatverandering gaat immers sneller dan vele deskundigen dachten, dus is het goed te weten hoe en wat er mogelijk is, want de tijd dringt. Daarom werd er contact gelegd met het bureau Quintell Intelligence omdat hun mensen ook meewerkten aan het rapport over een Energieneutraal Nederland 2030 voor de Stichting Urgenda, bekend van de gewonnen Klimaatrechtszaak. 

Energie Transitie Model

Bij een voorgesprek met de heer Schoenmaker bleek dat zij werken met een speciaal ‘Energie Transitie Model’ en dat model ook op lokaal niveau kunnen toepassen. Voor de presentatie worden uitdrukkelijk de Boxtelse bestuurders en politici uitgenodigd, maar hij is natuurlijk ook bedoeld  voor de leden van de Energie Coöperatie Boxtel, adviseurs, ecomediairs en installateurs, en verder iedereen die zich op de een of andere manier bezig houdt met de duurzame energietransitie.

  • Geluksavond met Janne Willems

Op dit moment toert ze door de States en heeft ze haar 30e land ter wereld bezocht. Janne Willems, ook wel Janne Plukt, verzamelt mooie momenten. 

Haar zoektocht naar geluksbeleving in andere culturen wordt door veel mensen online gevolgd. Via blogs, Instagram, Facebook, you Tube en Twitter deelt Janne haar ervaringen. En dat maakt blij! Zo optimistisch en open Janne in het leven staat, zo reist ze de wereld rond. In haar boek “Pluk je moment” zie je vooral de vele kleurrijke tekeningen die Janne onderweg verzamelde. In Azië of Nieuw-Zeeland, in Europa of Amerika, Janne stapte gewoon op iedereen af. Overal ter wereld wordt Janne inmiddels gevraagd om over haar verzameling van mooie momenten te spreken. Janne is genomineerd voor de Libelle Ster, een prijs voor sterke vrouwen die hun energie inzetten voor een mooi resultaat. En op 4 oktober is Janne te gast bij de Duurzame Week Boxtel. Hier kunt u kennismaken met Janne. haar horen over de crowdfunding, het couchsurfen en zelf ondervinden dat geluk in de mooie momenten zit. Het blijkt dat vele geluksmomenten verbonden zijn aan momenten in de natuur.

Iedereen is welkom op 4 oktober vanaf 19.30 inloop en start om 20.00 uur bij restaurant En Garde, Markt 34 in Boxtel. 

De avond is vrij toegankelijk, maar we vragen u om een waardering achteraf in het potje te doen voor Janne. 

Seize your moment

 

  • Expo en Lezing lokale luchtkwaliteit

Hoe vervuild is de lucht in Boxtel?

Hoeveel effect heeft het fijnstof van de duizenden auto’s die over de A2 langs Boxtel rijden? En wat doen de lokale boeren met onze lucht? Hoe goed of slecht is het eigenlijk gesteld met onze luchtkwaliteit in Boxtel? In de Duurzame Week Boxtel -van 1 tot 11 oktober- wordt daar door Lokale agenda ‘21 i.s.m. de Fietsersbond Boxtel aandacht aan geschonken.  Met een doorlopende informatiestand over luchtkwaliteit in de bibliotheek Boxtel en een verfrissende lezing door Bernard Gerard, expert mileu- en klimaatzaken. 

De  informatiestand/expositie heeft dit jaar als thema de luchtkwaliteit rond Boxtel. U krijgt beelden te zien van de luchtkwaliteit waarbij naast de regionale vervuiling de invloed van lokale verkeersactiviteit en de agrarische sector duidelijk zichtbaar zijn. In de navolgende beelden bent uzelf aan zet ‘keuze-veranderen-combineren’.  Het geeft een kijkje in uw toekomst.  

Op donderdag 6 oktober houdt Bernard Gerard,  milieudeskundig op vele vlakken, een geanimeerde lezing over luchtkwaliteit. Hij zal speciaal voor Boxtel de luchtkwaliteitsbepalende factoren in zijn lezing belichten; de regionale achtergrond, het verkeer op de A2, huishoudens die veel hout stoken, het mogelijke biomassaprogramma van Boxtel en het VGO van Heederik (het veeteelt onderzoek). Er is een korte koffiepauze. Daarna is er gelegenheid tot vragen en discussie. Iedereen is welkom. De lezing is gratis en begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur, Bibliotheek Boxtel, Burgakker 4 Boxtel.

 

  • lezing Biomimicry Bas Sanders

Vrijdag 7 oktober 2016 om 11.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis

Biomimicry: Innovatie geïnspireerd door de natuur.

In het kader van de Duurzame Week Boxtel, geeft Bas Sanders een lezing over Biomimicry in het gemeentehuis van Boxtel. Voor iedereen vrij toegankelijk en op z’n minst inspirerend, boeiend en interessant.

Natuurlijk weet je wel wat de natuur is. Maar.. weet je ook hoe die werkt en hoe we er ons voordeel mee zouden kunnen behalen?  Biologen natuurlijk wél, maar ingenieurs, architecten en ontwerpers nauwelijks. En dat is zonde. Want ook bij het bedenken van nieuwe gebouwen, energievoorzieningen of productietechnologie, kun je veel leren van de natuur.

Biomimicry (bios = leven, mimesis = imiteren) is een internationaal sterk groeiend nieuw vakgebied waarbij wordt met kennis van de technologie van de natuur (3,8 miljard jaar R&D!) en vanuit systeemdenken tot duurzame oplossingen te komen. De natuur heeft miljarden jaren ervaring m.b.t wat wel of niet werkt op aarde.

Het is dus absoluut geen gek idee voor de mensheid om bij uitdagingen eerst te kijken naar de oplossingen die door de natuur al zijn bedacht.

Gelukkig zijn er ook al tal van voorbeelden waarbij biomimicry van toepassing is. Kijk maar eens naar de windturbines met wieken als vinnen van walvissen. Of pompen die zijn gebaseerd op de vorm van schelpen, bacterievrije oppervlakken die werken als haaienhuid. Het zijn allemaal innovaties die met behulp van biomimicry zijn ontstaan.

Spreker Bas Sanders is mede-oprichter van stichting biomimicryNL en werkt vanuit Sanders Innovation en Sanders Machinebouw aan duurzame innovatie . De Duurzame Week Boxtel is blij met een spreker van zijn formaat en nodigt iedereen Van Harte uit deze lezing bij te wonen in het gemeentehuis te Boxtel op 7 oktober om 11.00 uur (tot ca. 12.30 uur).
  

  • 7 oktober in de bovenzaal van Cafe Vollop aanvang 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur

Duurzame Week Boxtel daagt je uit met een quiz

Van 1 oktober tot en met 10 oktober  is het de Duurzame Week in Boxtel (DWB). Een uniek initiatief van diverse organisaties, bedrijven en verenigingen geïnitieerd door Transitie Boxtel. De Gemeente Boxtel deelt kennis, inzet en ervaring en draagt eveneens bij tot dit bruisend initiatief. Er staan in de DWB meer dan twintig activiteiten gepland en het aantal groeit nog steeds. Voor de quiz Greenchallenge (7 oktober in Cafe Vollop) vragen we echter speciaal uw aandacht. 

“Een bijzonder mooie quizlocatie”, vonden Mirjam Bemelmans en Nadja van Berkel de bovenzaal van Cafe Vollop op de markt (voorheen Marktzicht). Hier kan een nieuw initiatief zich ontspruiten, zeker omdat ook horecaman Joris van den Akker innovatieve en duurzame ideeën een warm hart toedraagt. “Het idee is om hier maandelijks een ‘duurcafe’ te organiseren en hoe leuk is het dan om te starten tijdens de Duurzame Week Boxtel”, licht van Berkel toe: “Mirjam is bijzonder goed op de hoogte van schaliegas, maar daarnaast weet ze ontzettend veel van duurzaamheid. Samen met andere leden van Transitie Boxtel komen we een heel eind qua kennis”. 

Waarom een quiz?

Als je duurzaamheid onder de aandacht wilt brengen, moet je de huidige trends volgen. Kijken wat mensen aanspreekt en wat ze leuk vinden. Vandaar dat team Bemelmans en Van Berkel al snel aan een quiz dacht. Zeker in het Boxtelse waar veel mensen wel van een spelletje houden. Ze zijn er druk mee. En de vragen, filmpjes en instinkers worden dagelijks verbeterd. Ook voor wat betreft de quizformule wordt er aan een totaal ander format gewerkt. Het zal dus niet alleen voor de deelnemers spannend worden. 

Crossmediaal

Duidelijk mag zijn dat het geitenwollensokkenprincipe hier totaal overboord is gegooid. In een trendy cafe, campagnes via Facebook, Instagram en Loesjes tekst: Nederlanders schrikken gewoon van het woordje ‘duur’ in duurzaamheid geven aan dat het hier een eigentijdse quiz betreft. Een quiz die na de première en bij genoeg belangstelling ook voor groepen en bedrijven gepresenteerd kan worden. Ook hier voert de duurzaamheid de boventoon. De Boxtelse items geven de locals echter wel een streepje voor. Äct local think global’ lijkt de lijfspreuk van de twee powervrouwen. 

Op 7 oktober gaat om 19.00 uur de deur open. Zo’n vijftig deelnemers zullen dan strijden om de eer en wellicht een deel- of doorgeefprijs. Wie het eerst komt… Om zeker te zijn van een plaats kun je via een e-mail naar mirjambemelmans@gmail.com een plaats reserveren. Deelname kost 5,- euro en het eerste groene drankje is van het huis. 

 

  • Film Movement toont jongeren met lef en  geloof in de toekomst

Op de Duurzame Dag  zelf, op tien – tien, 10 oktober geeft de Duurzame Week Boxtel jongeren een traktatie. Want zij zijn het die de toekomst maken. En zij mogen best eens extra in het positieve licht staan. Vandaar een vertoning van de film Movement. Een van de makers,  Job van Assen is eveneens zelf aanwezig bij deze inspirerende wereldse klimaatfilm. 

Klimaatverandering. Je weet dat het er is en toch zegt het  je misschien niet zoveel. Wat kun je er eigenlijk zelf aan doen? In Movement volgen we vier jonge mensen die op verschillende manieren hun bijdrage leveren om de klimaatcrisis tegen te gaan. Nee, het is geen suffe onderwijsfilm, maar een film waarbij je betrokken raakt en begrijpt waarom de vier doen wat ze doen. Je wordt zelfs blij van de verhalen. Iedereen heeft het in zich de wereld mooier te maken. Na het zien van Movement weet je dat het zo is. En dat geeft moed en een boost voor de toekomst (en het klimaat).  

De documentaire makers Job en Ellard portretteerde sociale en milieu rechtvaardigheid acties. Movement laat de verhalen zien van vier jonge mensen in Europa die zich inzetten voor klimaat- rechtvaardigheid. Wat drijft ze en waar doen ze het voor? o volgen we Luka, de rondreizende fotograaf die zijn verhaal met foto’s vertelt. We volgen de Noorse Ina en genieten van de werkelijk bloedmooie Lofoten eilanden, een kwetsbaar gebied dat wordt bedreigd door olieboringen. “Ontroerend is het sterke saamhorigheidsgevoel dat op verschillende momenten in de film zichtbaar wordt. Bij die VN Klimaatonderhandelingen van 2013 probeert Lucy het beslissingsproces te beïnvloeden. Mensen zouden niet bang moeten hoeven zijn voor de toekomst van hun kinderen, stelt ze beslist. Ook zij is bang, maar ze probeert haar angst om te buigen naar woede en die te richten op degenen die volgens haar die onveilige wereld veroorzaken. Haar advies aan mensen die zich willen inzetten, maar niet weten hoe: begin gewoon en blijf jezelf steeds uitdagen”. 

In Duitsland reizen we mee met Nathan naar het Klimaatkamp in Manheim, waar hij en anderen er alles aan doen om de kolenindustrie te stoppen. Stuk voor stuk jonge mensen die boeien en enthousiasmeren.

Jongeren in beweging

In 80 minuten geven  jongeren een prachtig beeld van de klimaatbeweging die bestaat uit vele miljoenen mensen van over de hele wereld. Met de verhalen proberen de filmmakers de kijker te inspireren om zelf, op welke manier dan ook, aan de slag te gaan en onderdeel te worden deze beweging. 

Iedereen is welkom en jongeren al helemaal. De film is gratis te zienl op 10 oktober om 19.30 uur in Jongerencentrum B-Town, Baroniestraat 20 Boxtel

  • Circulaire economie door LA21 georganiseerd. Nancy Bocken TU Delft over kringloop-economie en interactie Boxtelse bedrijven. dr. Nancy Bocken, werkzaam aan de Technische Universiteit Delft, zal in haar inleiding de business modellen van innovatieve recycle bedrijven onder de loep nemen. Hoe kunnen bedrijven door duurzame innovaties meer bijdragen aan een kringloop-economie? Zij zal proberen om vanuit het perspectief van die bedrijven een overzicht te bieden van wat die bedrijven kunnen doen aan duurzame productie; hoe dit aansluit bij de wensen van de consument en wat kunnen wij er als consumenten aan veranderen. Zij zal ook vanuit haar visie reageren op de inbreng op die avond van enkele -vooral Boxtelse- bedrijven.

 

 

 

Inspirerende film “Tomorrow” opent Duurzame Week Boxtel

LOGO_DEF

Zaterdag 1 oktober in Podium Boxtel, aanvang 20.15 uur, toegang 7,50 euro

home_equipe_0

Een groep met de naam Tomorrow begon een beweging die de problemen waarmee onze planeet kampt, wilde aanpakken. Gewoon door zelf te beginnen. Het is tevens de titel van een inspirerende documentaire van Cyril Dion en actrice Mélanie Laurent die dit gedachtegoed daarmee uitdragen. Met die film opent dit jaar op 1 oktober de extra lange Duurzame Week in Boxtel, want tot en met 10 oktober zijn er zeer diverse activiteiten te beleven.

Een veilige toekomst

Het klimaat verandert en de mens heeft nog nooit in zulke hete omstandigheden geleefd. Deze ongewenste verandering grijpt in op allerlei aspecten van onze levens. Tomorrow behandelt in een aantal hoofdstukken deze nieuwe situatie. We moeten namelijk anders tegen zaken als economie, politiek, democratie, energie en onderwijs aankijken, willen we onze kinderen nog een veilige toekomst kunnen bieden op een leefbare Aarde. De beweging, die inmiddels steeds meer aanhangers begint te krijgen, probeert een betere wereld te benaderen vanuit oplossingen in plaats van te denken in problemen. Het begint met sympathieke initiatieven, zoals een Britse gemeenschap die aan het moestuinieren slaat en door hun hele stadje gewassen gaat verbouwen. Voorbijgangers mogen uien, prei, kruiden en kool meenemen. Het blijkt ontzettend goed te werken.

Ook democratie en onderwijs

Op grotere schaal begint ook de Amerikaanse stad Detroit met het verbouwen van gewassen binnen de stadsgrenzen. Na het instorten van de auto-industrie kromp de bevolking en bleek het mogelijk om de eigen bevolking van voedsel te voorzien zonder duizenden schadelijke kilometers af te leggen.
Volgens Dion en Laurent moeten we niet alleen de manier waarop we onze voedselvoorziening verzorgen drastisch omgooien. Ook de energievoorziening en het financiële systeem moeten veranderen. En bijvoorbeeld ook de wijze waarop we ons onderwijs en democratie organiseren. De makers grijpen ter illustratie hiervan telkens terug op reeds bestaande ontwikkelingen, zoals het ontstaan van complementaire geldsystemen.

Eigen invloedssfeer

De documentairemakers laten veel positiviteit zien, en tonen vooral inspirerende projecten voor een betere wereld. Tomorrow laat je dan ook achter met een goed gevoel. We moeten nu echt in actie komen om een betere toekomst te realiseren en het is goed om binnen je eigen invloedssfeer te beginnen, waar je woont, studeert en waar je werkt. Zo moeten ook de grotere machten, waaronder de winstbeluste multinationals, met hun korte-termijndenken mee-veranderen. De mensen achter Tomorrow hebben het hart op de juiste plek en hun visie wordt ondersteund door vooraanstaande wetenschappers. Hierdoor loop je de bioscoop uit met de gedachte dat het inderdaad allemaal anders kan en moet. Nu die andere Aardbewoners nog.

Tomorrow trailer

1456751876-1

Klimaatparade Amsterdam 29 november

Transition Town Boxtel bij De Klimaat Parade in A’dam

2015-nov.klimaat 002 2015-nov.klimaat 008 2015-nov.klimaat 011 2015-nov.klimaat 021 2015-nov.klimaat 026 20151129_135100 Boxtel Adam2 - kopie Boxtel adam3 - kopie DSC02759

Boxtelse bomen krijgen lintje

3


Op de foto:
Het eerste bomenlintje was voor een plataan op de Markt.

De bomen in Boxtel verdienen een lintje. Dat bracht Transition Town Boxtel op het idee een special bomenceremonie te houden. Zaterdag, exact om 11.55 uur, werden bomen dan ook voorzien van speciale medailles. Wethouder Peter van de Wiel hing samen met Mirjam Bemelmans van Transition Town een gouden medaille om een plataan op de Markt.

Vervolgens werd rond de plataan een korte ceremonie gehouden waarbij de aanwezigen nuttige eigenschappen van bomen noemden. ,,Het is jammer dat hier nu vooral mensen zijn die de positieve eigenschappen van bomen al kennen”, aldus Bemelmans. ,,Maar de medailles blijven een week hangen, ik hoop dat we er door ook andere mensen op attent maken.” Op de Markt kregen alle bomen een lintje, daarnaast werd op aandringen van enkele aanwezigen ook de kastanjeboom nabij De Zwaanse Brug voorzien van een medaille van biologisch afbreekbaar lint en een hergebruikte cd. Bemelmans: ,,Daarnaast krijg iedereen een onderscheiding mee naar huis om een boom in de eigen buurt te onderscheiden.” Kunstenares Ien van Gemert was met het GroenDoenPaviljoen naar de Markt gekomen, een activiteit waarbij mensen met duurzame materialen knutselwerken konden maken. Vol enthousiasme werken de aanwezige mensen na de bomenceremonie aan een ‘duurzame verbinding’, waarbij allerlei materialen aan elkaar bevestigd werden.

De ceremonie en het GroenDoenPaviljoen waren één van de laatste activiteiten van Duurzame Week Boxtel, die uiteindelijk tien dagen heeft geduurd en bestond uit gevarieerde activiteiten, zoals een filmvertoning, tentoonstelling, les op een basisschool en uitreiking van de Duurzaamheidsprijs. ,,Het is allemaal heel soepel verlopen”, aldus Bemelmans. ,,Binnenkort gaan we evalueren, ik hoop dat we volgend jaar weer een soortgelijke week organiseren.”  

Bron: zondag, 11 oktober 2015, Brabants Centrum 


Verbinding met de natuur is de brug naar een duurzame samenleving.

 124

Foto’s: Marjo Roelofs

Boxtel Bedankt Bomen

TTBoxtel (waard)eert bomen met een lintjesregen op 10/10

Op de landelijke dag van de Duurzaamheid en tijdens de Duurzame Week Boxtel gaat Transition Town Boxtel onze Bomen (waard)eren. Ze verdienen een lintje omdat Bomen altijd voor ons klaar staan.

Iedereen die bomen (waard)eert is welkom om mee te doen met deze ceremonie. We hebben een enorme lijst van positieve eigenschappen van bomen verzameld en we willen de bomen hiervoor bedanken. In weer en wind en met ieder jaargetijde kunnen we op hun rekenen. Als schuilplekje tegen de regen en ’s zomers leveren ze heerlijke schaduw.  Ze kleden ons dorp aan want wat is het kaal als er bomen ontbreken. We vragen ook aandacht voor bomen omdat zij een wezenlijke bijdrage aan ons bestaan leveren. Ze staan in directe verbinding met onze longen want ze leveren gratis zuurstof. En ze nemen, ook alweer gratis, CO2 op. Een boom haalt gemiddeld ieder jaar zo’n dertig kilo CO2 uit de lucht. Maar de gemiddelde Westerse mens neemt in zijn energie-uitstoot jaarlijks al gauw zo’n vierhonderd bomen voor zijn rekening. Om moedeloos van te worden? Nee, niet als we met respect met onze bomen omgaan.  Ga je vliegen? Compenseer je vlucht dan met green Seats. Nog beter is natuurlijk de trein te nemen. Daarnaast hebben wij sterk het gevoel dat er te gemakkelijk bomen gekapt worden. Vaak bomen met een aanzienlijke omvang worden gecompenseerd door slechts een boompje. Hoeveel zuurstofverlies betekent dat wel niet?

Op de Markt (bij VVV hoekje) om 5 voor 12 start dit ritueel. Het is 5 voor 12 want de bewustwording van het belang van onze bomen moet zeer snel verbeteren.

BBBvb

Wethouder Peter van de Wiel zal als eerste een uitverkoren Plataan van een medaille voorzien. Daarna mag iedereen zelf de Platanen op de Markt van een lint met medaille voorzien. Heb je in je omgeving een favoriete boom die je graag wil eren dan zijn er extra linten ter beschikking. Na een week worden de biologisch afbreekbare linten weer opgeruimd.

Aansluitend start Groendoenpaviljoen. Kunstenares Ien van Gemert en haar compaan hebben een activiteit voor iedereen met een speels hart. Je kunt er verbinden met natuurlijke materialen en uiteindelijk ontstaat er een prachtig kunstwerk. Het is ontspannend en onbewust krijg je een diep besef dat alles met elkaar verbonden is.

Boxtel (waard)eert Bomen met een Lintjesregen

Bedankt. Bomen maken voor ons zuurstof.
Bedankt. Bomen houden CO2 vast tegen het broeikaseffect.
Bedankt. Bomen voor jullie papier en karton
Bedankt. Bomen voor jullie schaduw.
Bedankt. Bomen geven het landschap vorm.
Bedankt. Bomen voor je uitdagende klimpartij.
Bedankt. Bomen om de wind te breken.
Bedankt. Bomen als huis voor kleine en grote beestjes.
Bedankt. Bomen voor het gevoel van ontstressen.
Bedankt. Bomen als basis voor homeopathie.
Bedankt. Bomen zorgen voor een (Frans/ Brabants) plein-gevoel
Bedankt. Bomen voor het vasthouden van de aarde met je wortels.
Bedankt. Bomen voor het opvangen van stof uit de lucht met je bladeren.
Bedankt. Bomen voor de jaartelling en het bijhouden van omgevingsinvloeden.
Bedankt. Bomen bieden woonruimte aan verschillende dieren.
Bedankt. Bomen samen zijn jullie een bos.
Bedankt. Bomen geven voedsel aan dieren.
Bedankt. Bomen breken met hun naalden of bladeren de kracht van de regen en wind.
Bedankt. Bomen dragen bij aan de bescherming en zuivering van het grondwater.
Bedankt. Bomen leveren hout.
Bedankt. Bomen voor je knuffelpartij.
Bedankt. Bomen kunnen gebruikt worden als grondstof voor weefsels.
Bedankt. Bomen maken het klimaat zachter.
Bedankt. Bomen zorgen voor vochtige lucht.
Bedankt. Bomen kunnen geluidsoverlast verminderen.
Bedankt. Bomen kunnen ons veel van hun spirituele betekenis leren.
Bedankt. Bomen zorgen ervoor dat mensen meer gaan bewegen.
Bedankt. Bomen jullie laten ons leven met de seizoenen.
Bedankt. Bomen jullie kunnen ons positief beïnvloeden.
Bedankt. Bomen voor je heerlijke geuren. De bloemen, de bladeren of wierrook.
Bedankt. Bomen vormen de basis in veel verhalen, mythes en culturen.
Bedankt. Bomen bevatten ‘wonderstofje’ chlorofyl, bladgroen dat heel gezond is voor mensen.
Bedankt. Bomen geven ons zoete vruchten: appels, perziken etc.
Bedankt. Bomen met een coole boomhut.
Bedankt. Bomen met allemaal unieke blaadjes net als mensen.
Bedankt.