Archief

Transitie Boxtel

tbleefbaar_def

Lokaal veerkrachtig Stichting Transitie Boxtel

Wat is het doel van de stichting Transitie Boxtel (TB)?

Het doel van de stichting is het stimuleren van lokaal veerkracht en 
duurzaamheid in het dorp, op het gebied van energie, voedsel, zorg, etc..
Transitie Boxtel is geïnspireerd op een inmiddels wereldwijde beweging. Transition Towns zijn lokale gemeenschappen die zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk en meer duurzaam te maken. De gevaarlijke combinatie van grondstoftekorten (vaak onder de noemer ‘peak oil’) en  klimaatverandering zijn de belangrijkste redenen om nu zelf in actie te komen. Het gaat om de transitie (overgang) na een andere invulling van de samenleving.

Het Transition Towns-concept gaat over lokale oplossingen en laat zien hoe je die zelf kunt uitvoeren. Het doet een beroep op ieders eigen kracht, sociaal gedrag, wijsheid, creativiteit en ervaring,oftewel: “…de kracht van lokale gemeenschap…”.

Transition initiatieven hebben een bereikbaar doel: je eigen stad, wijk of dorp voorbereiden op een minder olie-afhankelijke leefstijl. Na bestudering van deze twee grote kwesties, volgt bij ons de conclusie om de komende tientallen jaren massaal over te gaan naar een economie die onafhankelijk kan leven van de fossiele grondstoffen schaliegas, olie en kolen.

In mei 2009 werd in Boxtel een informatie-avond  door Paul Hendriks gegeven, een zeer geinspireerd TT’er (inmiddels is hij een van de katalysatoren van Transition Town Nederland). Met hart, hoofd en handen en gelijk gingen de bezoekers van de avond aan de slag met concrete ideeën om Boxtel duurzamer te maken. Gele memootjes werden beschreven en besproken. Na deze avond gingen 5 mensen onmiddellijk samen verder en vormen nu een lokaal veerkrachtig Transitie Boxtel.

 

Groen Handdruk

Waardering voor Transition Town Boxtel

Groene Handdruk prijs van de gemeente

TT Boxtel kreeg van wethouder voor duurzaamheid Peter van de Wiel een Groene Handdruk. Groene Handdrukken worden vanuit de Duurzame Driehoek uitgereikt aan organisaties die in het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan biodiversiteit en duurzaamheid binnen de gemeente Boxtel.  Transition Town Boxtel ontving een trofee en een stimuleringsprijs van 350 euro. In 2011 en 2012 werkte TT Boxtel aan een kolom in de plaatselijke krant, het verminderen van plasticafval, zonnepanelen voor basisscholen (met bijbehorende gastlessen), en het Repair café.

 

Voedsel plan genomineerd door KNHM

KNHM (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij -een vereniging met een ideële doelstellingen) plaatste eerder dit jaar een oproep waarop mensen met een goed idee voor ‘nieuw voedsel als basis voor duurzaamheid’ zich konden inschrijven. Maar liefst 38 projecten schreven zich in. De 10 meest aansprekende, vernieuwende en kansrijke initiatieven mochten zich op 21 november presenteren tijdens een inspirerende bijeenkomst, het diner pensant. Transition Town Boxtel werd genomineerd voor hun ambitie om voedsel als belangrijk thema in Boxtel op de kaart te zetten. Ze gaan de inwoners van Boxtel uitnodigen actief mee te discussiëren in een Platform Eetbaar Boxtel, en actief te participeren in de concepten die worden uitgewerkt door de op te richten Voedsel Coöperatie Boxtel. Zie pdf van hun poster. Ze vielen niet in de prijzen maar hebben steun aangevraagd bij KNHM.