Workshops 2020

Klimaatcursussen in 2020

Er lopen in Boxtel workshops voor klimaatvriendelijk leven, geheten “Praat en daad voor het klimaat”. In groepen van 6 tot 10 personen krijgen deelnemers in zes avonden inzicht in klimaatimpact en krijgen mogelijkheden om hun CO2-voetafdruk te verkleinen aangeboden. De sfeer is laagdrempelig, leuk enthousiasmerend, wijkgericht.

Men kan zich nu inschrijven voor de volgende reeksen op maandag- en woensdagavonden, zie elders op de site voor de data. Opgeven bij David Andreae, Transitie Boxtel, ttboxtel@gmail.com, 0411-677597, of Mirjam Bemelmans, 0411-684419. De gemeente Boxtel geeft financiële steun aan de workshops. De kosten zijn laag gehouden: deelnemers betalen in totaal veertig euro voor een hele reeks.

Op alle niveaus van de overheid worden plannen gemaakt om de opwarming van de Aarde te beperken. Van duurzame energie tot CO2-tax. De klimaatworkshops brengen de onderwerpen dichterbij en er wordt onderzocht wat voor de deelnemers haalbaar is. Er zijn tips voor slimme duurzame gedragsverandering. Misschien ook voor de eigen straat en wijk. Deelname met buren of vrienden samen is een optie.

Op de eerste avond wordt de kennis over CO2 en klimaatverstoring besproken. Daarna volgen praktische avonden over wonen (zowel huur als koop) en de energietransitie, duurzame mobiliteit (inclusief vakantie), voedsel. Ook minder verspillen en minder spullen komen oplossingsgericht aan bod, zoals (elektrische) deelauto’s en gereedschap samen gebruiken. Op de laatste avond wordt gekeken naar ieders eigen motivatie rondom duurzaamheid en de aanpak van een privé plan. Daarnaast worden tips gegeven om zorgen om klimaatverandering en (reductie van) de klimaatimpact met anderen te bespreken.
De workshops zijn bedoeld voor inwoners die intensiever en met meer aspecten van duurzaamheid bezig willen zijn. Voorkennis is niet noodzakelijk. Gezelligheid en respect voor ieders proces staan voorop. Veranderingen in levensstijl in verband met klimaat gaan alleen werken als mensen ze ook leuk en gemakkelijk vinden en als ze echt bij hem/haar passen. Dus voor iedere portemonnee. Deelnemers helpen elkaar om hun eigen stappen in hun eigen tempo te zetten. Een mogelijk vervolg zou het starten van een buurtproject kunnen zijn.
Reactie van deelnemer Rien de Groot: “De workshop geeft een combinatie van bewustwording, herkenning en verbazing. Op de avond over voeding bijvoorbeeld, ontdekte ik dat mijn blik sardientjes niet uit Zuid-Europa kwam maar helemaal uit Thailand!”.

David Andreae, Transitie Boxtel, ttboxtel@gmail.com, 0411-677597.
08-03-20

Workshops Klimaatvriendelijk leven Boxtel 2020: Praat en daad over het klimaat

Datum: 8-03-2020

Iedere workshop bestaat uit een reeks van 6 avonden van 2 uur. Op de eerste avond staat de CO2-voetafdruk centraal. Daarna volgen vier praktische avonden over wonen (zowel huur- als koopwoningen), duurzame mobiliteit (ook vakantie), voeding en consumeren. Op de laatste avond kijken we naar ieders eigen motivatie rondom duurzaamheid en de aanpak van een privé plan.

Onder leiding van Mirjam Bemelmans, tel. 0411-684419.

De kosten zijn €40,- voor een complete reeks.
Graag overmaken 1 week voor de start: NL92 TRIO 0379 7236 03 tnv Stg. Transition Town Boxtel, met vermelding van startdatum.

Data:

  • 6 woensdagavonden:
  • Tijd: 19.45 tot 21.45 (inloop vanaf 19.30)
  • Plaats: Liempde of Boxtel
  • Data: 30 sept., 14 okt., 4 en 25 nov., plus 2 in overleg te plannen

Data:

  • 6 maandagavonden:
  • Tijd: 19.45 tot 21.45 (inloop vanaf 19.30)
  • Plaats: pm
  • Data: pm

Meer info en inschrijving via ttboxtel@gmail.com. Meer informatie op www.transitieboxtel.nl of bel David Andreae (0411-677597) of Mirjam Bemelmans (0411-684419).

Transitie Boxtel organiseert deze workshops met steun van de gemeente Boxtel.