Archief

Transition Town Boxtel buigt zich over de vraag Groei of Evenwicht

Uitdagend workshop over economie goed bezocht

Door Frank Zunneberg, Transitiemanager

Transition Town Boxtel heeft zich dinsdagavond 14 januari in de Rots in een actieve workshop gebogen over de vraag of we moeten kiezen voor economische groei of voor een evenwichtiger financieel systeem. Gastspreker Barry Voeten, ontwerper van de kleureneconomie, gaf met een levendige presentatie richting aan deze goedbezochte avond. Het was de eerste workshop van Barry’s TT Tour.

‘Workshops als deze hebben het doel bewustzijn te creëren over de onhoudbare structurele groei die nodig is voor het in stand houden van ons huidige financiële bestel’ aldus Barry. In die zin is de vraag Groei of Evenwicht snel beantwoord. Maar hoe stappen we uit dit bestel en wat moet er voor in de plaats komen? Of kan het huidige systeem bestaan naast alternatieve systemen? Zijn Bitcoins, LETS en Groene Banken het antwoord of blijken dit slechts varianten op het huidige systeem?

Over deze vragen werd levendig gediscussieerd in ‘World Café’ vorm waarbij de 25 deelnemers over 4 groepen werden verdeeld om vervolgens hun resultaten te presenteren.

De avond werd afgesloten met de vraag of we, ziende blind, verder willen leven in onze huidige schuldeneconomie gebaseerd op groei. Of zoeken we naar alternatieven waarbij sociale, culturele en ecologische aspecten de nieuwe valuta zijn? Een circulaire economie met plaats voor geluk, relaties, creativiteit en bewustzijn.

december 11th, 2013 | Category: Projecten historie | Comments a