Archief

Nieuwsbrief over schaliegas, uitnodiging (honing)boom planten

Beste mensen,

Alweer een Nieuwsbrief over schaliegas?

De frequentie van verschijning van de Nieuwsbrief hangt af van urgent nieuws en ja, dat is er.

Structuurvisie Ondergrond en schaliegas

Dankzij een motie van de SP is schaliegas is uit de Structuurvisie ondergrond geschrapt ‘forever’! Er is wel een ‘tenzij’ opgenomen. Namelijk: ‘tenzij er ooit een bittere noodzaak voor is’. Toch is het verwarrend want er was al een moratorium tot 2023. Maar dat leidt er slechts toe dat de exploitant gaat wachten en tegen die tijd probeert de vergunning alsnog te verzilveren. Nu is het afwachten of de gevraagde uitsluiting ook op de juiste wijze in de Structuurvisie Ondergrond terecht komt.

Groenlinks heeft overigens tegen deze motie gestemd omdat deze motie de deur wagenwijd openlaat voor ‘zwaarwegende’ argumenten om toch schaliegas te gaan winnen.

Er is nog een motie (van Groenlinks) aangenomen die zegt dat duurzaam voorrang in de ondergrond heeft, waterwinning dus ook.

Bent u geïnteresseerd in snelle uitleg van deze materie? Of wilt u met ons alvast het glas heffen op de positieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren dan nodigen wij u op zaterdag 25 maart uit.

Uitnodiging

As. zaterdag 4 maart komt Liesbeth van Tongeren van Groenlinks naar Boxtel. Liesbeth heeft in de Tweede kamer de afgelopen jaren voor Haaren en Boxtel bijzonder veel in de strijd  tegen schaliegas betekend (zelfs Henk Kamp waardeert haar als ‘heel sterk kamerlid dat heel inventief is en veel bereikt’).

Graag willen wij Liesbeth in het zonnetje zetten en bedanken voor haar enorme inzet op het ingewikkelde schaliegasdossier.

In de buurt van het beoogde schaliegasterrein zullen we bij elkaar komen. Hoe kan het ook anders? Samen met Peter van de Wiel, onze wethouder en lid van de commissie Milieu & Energie van de VNG (Vereniging van Nederlandse gemeenten),  zal Liesbeth een (honing)boom planten. De honingboom symboliseert de transitie naar Boxtel Energieneutraal 2030!

Zaterdag 4 maart 12.30 uur parkeerpleintje bij Rabo datacenter verzamelen, daarna lopen we naar de plantplaats.

Tot ziens,

Namens schaliegasvrij Boxtel

Mirjam Bemelmans

(06 15173136)

Ps.  Stem op een partij die schaliegas geheel uitsluit in het regeerakkoord: CU, D66, GL, PvdD en SP