Archief

Moestuinen

Buurtmoestuinen: Transition Town Boxtel doet de aftrap!

Ons dagelijks voedsel biedt vele ingangen om Boxtel duurzamer te maken. Denk aan het bevorderen van ecologische teelt, het verminderen van  voedselkilometers en een groeiende samenwerking tussen lokale boeren voor een breed aanbod van streekproducten.
Een heel andere ingang loopt via inwoners die gezamenlijk het initiatief nemen om zelf voedsel te telen. Transition Town Boxtel (TTB) wil hiermee aan de slag via de opzet van buurtmoestuinen.

TTB zet zich sinds 2012 actief in om buurtmoestuinen in Boxtel mogelijk te maken en te promoten. De aanpak kent – hoe kan het ook anders- parallellen met die van tuinieren zelf: TTB werkt aan een vruchtbare bodem in de samenleving,  wil zorgen voor groei en bloei van buurtmoestuinen, en hoopt uiteraard op een mooie oogst!

Vruchtbare bodem in de samenleving
Enthousiasme is een belangrijk ingrediënt voor een vruchtbare bodem, waarop buurtmoestuinen zich kunnen ontwikkelen.  Enthousiasme bij partijen die grond ter beschikking kunnen stellen én enthousiasme bij inwoners die meer willen dan tuinieren in hun eigen achtertuin. TTB ziet de volgende elementen die het enthousiasme in de samenleving kunnen vergroten:

  • het besef dat vele stukjes grond (al is het tijdelijk) de potentie hebben om eetbare producten en samenwerking tussen buurtbewoners voort te brengen.
  • de bijdrage aan een duurzame samenleving: ecologisch voedsel ‘om de hoek’, betrokkenheid van verschillende leeftijds- en bevolkingsgroepen en vergroting van de biodiversiteit.
  • de educatieve en fysieke waarde voor volwassenen en kinderen
  • een positief gebruik van gronden die in economisch moeilijke tijden wachten op een uiteindelijke bestemming.

Transition Town heeft inmiddels bij de gemeente Boxtel al veel enthousiasme ontvangen en zoekt nu samen naar mogelijke locaties op groenstroken en (tijdelijk) braakliggende terreinen. Verder lopen er contacten met andere eigenaren van gronden die mogelijk benut kunnen worden. Om het enthousiasme bij inwoners aan te wakkeren, werpt TTB op zoveel mogelijke plekken een balletje op: “Laat ons weten als je belangstelling hebt, wij zorgen graag voor de juiste contacten en ondersteunende informatie”.

Rustige groei en bloei
TTB is van mening dat de ontwikkeling van buurtmoestuinen langzaam mag groeien. Het vergt immers een andere blik op benutting van gronden, actieve betrokkenheid van inwoners en een open houding van grondeigenaren en andere buurtbewoners. TTB werkt aan goede informatie over geschikte locaties, voor- en nadelen en praktijkervaringen. Lopende initiatieven binnen en buiten Boxtel zullen telkens opnieuw onder de aandacht worden gebracht onder het motto: goed voorbeeld doet volgen!

Oogst
De komende jaren hoopt TTB te oogsten: inwoners die actief aan de slag gaan met productie van hun eigen voedsel (waarbij TTB overigens alle vormen van ecologisch tuinieren omarmt) en grondeigenaren die hun grond hiervoor beschikbaar stellen. Met het uiteindelijk doel: enthousiaste inwoners die leren van elkaar en trots zijn op hun eigen product.

Meer informatie
David Andreae
0411-677597; ttboxtel@gmail.com

 

Oproep voor buurtmoestuinen: Wijkkrant Oost nummer 9 –  februari 2013

Buurtmoestuinen: sociaal en duurzaam
Wijkbewoner David Andreae hoorde over een buurtmoestuin in de wijk Munsel voormalig plan In Goede Aarde en vatte het idee op om zoiets ook in Boxtel Oost van de grond te krijgen – vanuit de organisatie Transition Towns (TT) Boxtel. TT is een groep mensen die acties onderneemt om het wonen, werken en leven duurzamer en socialer te maken.

David Andreae steekt zijn blijdschap niet onder stoelen of banken dat de gemeente Boxtel het principe buurtmoestuin een ‘prima initiatief’ vindt. “In het vastgestelde groenbeleidsplan van de gemeente wordt ook ‘eetbaar gebruiksgroen’ als doel genoemd,” aldus Andreae. “In het vastgestelde groenbeleidsplan is opgenomen dat het wenselijk is om in de woongebieden te kijken naar de mogelijkheden voor eetbaar groen als onderdeel van burgerparticipatie. Het initiatief van TT kan hier heel goed op aanhaken. En dan moet je denken aan groenstroken, en aan braakliggend terrein waar later misschien op gebouwd gaat worden. Er zijn nog geen terreintjes op het oog. Alles gaat in overleg met de gemeente en natuurlijk ook met omwonenden.” De gemeente kijkt mee en beoordeelt de in te richten locaties voor moestuinen op haar eigen grondgebied. Daar waar op gronden van anderen ideeën worden geopperd wordt door TT zelf afspraken gemaakt met de desbetreffende grond eigenaar.

Voordelen
Samen met Marianne Galema van de al bestaande buurtmoestuin (nabij Zonnegolven) heeft Andreae een lijstje met vereisten opgesteld. “Er moet goed zicht op zijn, niet te veel bomen in eromheen en water in de buurt.” De lijst met voordelen is een stuk langer. “Je krijgt vers en gezond voedsel, zonder gif, het is goedkoop, je belast het milieu minder en je vergroot de biodiversiteit. Bovendien is het goed voor de sociale contacten en als je kinderen hebt, dan is dat éxtra leuk! Ze leren er veel van en ze hebben buiten beweging.”

Oproep
“Er is dus in principe een overeenstemming,” concludeert Andreae. “Maar er zijn nog geen concrete locaties, en per locatie wordt dan eerst een contract opgemaakt, omdat het om tijdelijke buurtmoestuinen gaat.” Niettemin roept Andreae toch alvast mensen op om zich bij hem te melden als ze interesse hebben. “Je moet wel met een groepje komen; er is geen minimaal aantal mensen vereist. Maar ook al heb je geen groep, en je wilt wel een moestuin, dan horen we dat eveneens graag. Wij zorgen voor de contacten met de gemeente, en we kunnen informatie en cursussen geven.”

David Andreae, tel. 677597
TTBoxtel@gmail.com