Archief

Transitie Boxtel in 2019: een intentieverklaring

door Miek van Nooijen, 27-09-18, in het gemeentehuis Boxtel

 

Hallo allemaal,

Op deze avond wil ik Transitie Boxtel graag aan jullie voorstellen.

Ik heb me een paar jaar geleden aangesloten bij Transitie Boxtel uit onbehagen met hoe we met onze wereld omgaan. Ik had nog nooit actie gevoerd, maar toen schaliegas in Boxtel dreigde gewonnen te worden, was dit voor mij (en gelukkig ook de gemeente Boxtel) het sein om in beweging te komen. Te zeggen STOP tot hier en niet verder.

Transitie Boxtel is in 2009 opgericht en is onderdeel van een wereldwijde beweging Transition Towns. Het doel is om samen op lokaal niveau aan de slag te gaan om onze manier van wonen en werken minder afhankelijk van olie en gas te maken. Klimaatverandering en hoe daar een antwoord op te vinden is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. De term duurzaamheid komt in alle activiteiten terug.

Het gaat ons om die overgang – de transitie- naar een andere, duurzame manier van samenleven. Wij willen de lokale veerkracht versterken vooral vanwege de te verwachten effecten van klimaatveranderingen, onze grote mondiale voetafdruk en het schaarser worden van aardolie. We werken in de praktijk aan een veerkrachtige samenleving die ook in moeilijke tijden dankbaar gebruik kan maken van regionale en lokale kennis en kan profiteren van diverse mogelijkheden om zelf in de eerste levensbehoeften zoals energie drinkwater en voeding te kunnen voorzien. Hiervoor doen we een beroep op ieders eigen kracht, sociaal gedrag en wijsheid. Zodat we de kracht van de lokale gemeenschap als positief middel kunnen inzetten voor de toekomst.

Transitie Boxtel is een betrokken partner voor de gemeente en andere organisaties. We krijgen subsidie van de gemeente en soms van andere fondsen, zoals Het Groene Woud en de Rabobank clubactie.

Wij spelen in op actuele kwesties, maar ontwikkelen ook vele duurzame initiatieven. Denk hierbij aan het Repair café, Eetbaar Boxtel, buurtmoestuinen, de Duurzame Week Boxtel, het (Ver)andercafé, de Bomenbrigade Boxtel en het Tiny Forest.
Onbewust of bewust heeft iedere inwoner al wel eens met Transitie Boxtel kennis gemaakt. Een klimaatneutraal Boxtel, meewerkend Boxtel… termen waaraan wij in ieder geval hard werken.

Ook werkt Transitie Boxtel samen met andere organisaties, soms als initiatiefnemer soms als participant. Voorbeelden hiervan zijn operatie Steenbreek, zoals komende zondag op Oostdag, Biodiversiteit Oost met HGW (bollen en fruitplanten), Binnen de Bruggen en een klimaatpanel.

In 2019 wil Transitie Boxtel, samen met de gemeente en andere organisaties, nadenken en initiatieven ontplooien hoe je mensen in de wijk kunt bereiken. Om mensen samen te laten werken, bewustzijn te creëren. Dat we samenbouwen aan een energie- en klimaatneutrale samenleving in Boxtel. Zodat de gemeente Boxtel niet alleen in woord maar ook in daad werkt aan een energie neutrale samenleving. Maar vooral ook dat we onze mooie Aarde, met Boxtel in het bijzonder, op een eerlijke en duurzame manier willen doorgeven aan onze kinderen.

Dank je wel,

Comments are closed.