Lezing over Lev Tolstoj

Persbericht 8 juli 2022

Lezing in Bibliotheek Boxtel op 20 september, 20.00 uur

IN RUSLAND VERBODEN BOEKEN VAN LEV TOLSTOJ

In samenwerking met de bibliotheek organiseert Transitie Boxtel een lezing op 20 september over Lev Tolstoj. Op 1 september komt het boek ‘De Verboden Werken van Lev Tolstoj’ uit, vertaald door Sieuwert Haverhoek.

Vertaler Haverhoek komt zelf naar Boxtel om over Tolstoj en zijn leven te vertellen. Daarbij zal de nadruk liggen op de periode in zijn leven dat hij overtuigd vredesactivist werd. Juist in deze dagen van de verschrikkelijke oorlog van Rusland tegen Ukraine is ook de visie en het werk van Tolstoj weer actueel.

Gruwelijkheden
Lev Tolstoj (1828 – 1910) was een befaamde Russische schrijver, filosoof en politiek denker. Hij kreeg internationale bekendheid via zijn boek ‘Oorlog en Vrede’ (1865-1869). Zelf van adellijke komaf vocht hij als militair omstreeks 1850 in de Kaukasus en van 1853 – 1856 in de Krimoorlog die ongeveer 600.000 mensen het leven kostte. De gruwelijkheden van oorlogsvoering grepen hem bijzonder aan en wekte niet alleen zijn afkeer daarvan op maar ook de diepgevoelde vraag hoe deze mens-onwaardige praktijken gestopt konden worden.

Geweldloos verzet
Dit bracht hem al snel in conflict met de ‘Russisch (christelijke) Orthodoxe Kerk’ en de op macht beluste tsaren. De kritische werken die hij daarna publiceerde over de machtspolitiek van Kerk en Staat, de mensonterende uitbuiting van de boeren (80% van de bevolking) en zijn oproep tot geweldloos verzet en dienstweigeren werden in Rusland verboden, formeel tussen 1880 en 1906. Maar in feite ook nu nog, in zowel Rusland als Ukraine.

Op de site www.transitieboxtel.nl staat een recente beschrijving over het leven van Tolstoj, geschreven door Boxtelaar Wim Robben.

De toegang tot de lezing in de bibliotheek is gratis, maar aanmelding is nodig met een kort mailtje naar Transitie Boxtel: ttboxtel@gmail.com

Klik hier onder op de beschrijving over Lev Tolstoj:

inleidend artikel over Tolstoj, 15 juli 2022 – Robben (pdf)