Leden

Stg. Transition Town Boxtel

ttboxtel@gmail.com

Dorothee Valentijn
06-13360985, Boxtel

Transitie Boxtel is vanaf het begin een vrijwilligersorganisatie van mensen die zich willen inzetten voor een schoon milieu, een rijke natuur, en een meer regionale welzijnseconomie. Hier stellen ze zich voor:

Bestuursleden:

Voorzitter
vacature

Jan Juffermans, werkte van 1978 tot 2010 voor De Kleine Aarde, en is naast Transitie Boxtel en de Bomen Brigade Boxtel ook landelijk actief voor het Platform Duurzame en Solidaire Economie en de Werkgroep Voetafdruk. Nederland. (tijdelijke voorzitter)

 

Ando Kuypers is natuurkundige, en werkt bij TNO in Eindhoven aan de ontwikkeling en toepassing van zonnecellen.  Hij is lid van de redactieraad van het Nederlandse Solar Magazine, volgt de ontwikkelingen rond duurzame energie, en schrijft daar over. Hij is de penningmeester van TB.

 

Dorothee Valentijn, is opgeleid als grafisch vormgever en heeft in verschillende functies gewerkt als DTP’r. Ze is verantwoordelijk voor de website en facebook en andere publiciteitsuitingen van TB. En is de secretaris van TB.

 

LEDEN:
Gerard Buiks Gerard Buiks is kort lid. Hij vindt Transitie Boxtel leuk, gezien de deelnemers en hun praktische inzet voor Boxtel. Hij was bij de provincie Noord-Brabant verkeers- en milieuplanoloog. Hij maakt ook het verslag van onze bijeenkomsten.

 

Ingrid Dimmers, is milieukundige en heeft bij verschillende organisaties gewerkt, het laatst als beleidsmedewerker klimaat en duurzaamheid binnen gemeenteland. Naast haar werk heeft ze een passie voor een gezonde en duurzame leefstijl (voeding, beweging).

 

Jos Stift, woont sinds mei 2022 formeel samen in Boxtel. Ze zit sinds kort in de werkgroep van Transitie Boxtel. Duurzaamheid, klimaat maar ook de transitie van zowel energie of ons voedsel vind ze belangrijke onderwerpen. Ze vind het fijn om op verschillende manieren verbindingen te leggen en samen met anderen bovengenoemde onderwerpen onder de aandacht te brengen en ook zichzelf hierin te vernieuwen. Dit doen we bijv. via lezingen, films of acties zoals bijv. laatst het  Duurzame Weekend.
Verder maakt ze gebruik van haar inspreek recht bij de gemeente om middels ‘creatieve’ acties de gemeenteraad te enthousiasmeren om bij elk besluit wat er wordt genomen dit te doen uit hoofde van toekomstige generaties.

  • Rien de Groot
  • Saskia Janssen-Van Zijl
  • Marije van Kuijk
  • Dirk Struycken

 

 

In Memoriam