Bomen Brigade Boxtel

Vanuit de zorg over het vele kappen van bomen is rond 2018 de werkgroep ‘Bomen Brigade Boxtel’ (BBB) ontstaan. Aanleiding daarvoor was het verdwijnen van de grote boom bij restaurant De Rechter, waar na enige actie een grote Rode Beuk voor in de plaats is gekomen. En daarna ook nog de acties om de Platanen op de Markt en in de Rozemarijnstraat te behouden. Er waren snode plannen om die te gaan vervangen voor een kleiner aantal Valse Christendoorns.

Om de 6 weken vergadert de werkgroep nu in de ‘Huiskamer’ van de gemeente Boxtel. Er zijn 6 actieve leden en ook nog enkele mensen die meekijken en meedenken. In 2018 werd een uitgangspuntennotitie opgesteld en formeel aan de gemeente aangeboden. Zie de bijlage hier.

Naast het kritisch volgen van kapvergunningen werd in twee gevallen extra actie ondernomen. Tegen het plan om 40 bomen te kappen op Munsel werd met behulp van een formeel bezwaarschrift van Transitie Boxtel een stokje gestoken. Na bemiddeling vanuit de gemeente is er toen een compromis bereikt, waardoor nu nog 16 bomen gekapt worden, en in 2025 wordt bekeken hoe het verder ‘moet’. Daarna is ook nog een compromis besproken voor de kap van alle Berken in de Jan van Brabantstraat. Voorts wordt al enkele jaren uitgekeken naar het nieuwe Bomenbeleidsplan dat in 2019 op de rails werd gezet, maar wederom flinke vertraging heeft opgelopen.

Jan Juffermans, februari 2020.