Een Duurzaam Jaar

Van de ‘Dag van de Duurzaamheid’ naar een ‘Duurzaam Jaar’

Eerst organiseerden we als Transitie Boxtel een aantal jaren de ‘Dag van de Duurzaamheid’. Dat was steeds op 10 oktober, landelijk door Urgenda voorgesteld. Maar na een aantal jaren gingen we er de ‘Duurzame Week Boxtel’ van maken, met een zeer divers programma met o.a. lessen op scholen, film, debat, een markt en plant-activiteiten. Begin 2000 kregen we een bijzondere kalender van IVN met de titel ‘Een Duurzaam Jaar’. We kregen permissie de teksten en foto’s te gebruiken om daarmee eens in de maand een stuk in De Meierij te plaatsen. En zo zijn we in de corona-periode om beurten aan de slag gegaan om de teksten met een Boxtels tintje te publiceren. Intussen is het gelukkig voor velen wel duidelijk geworden dat we niet één dag, niet één week maar het hele jaar door samen moeten werken aan een rechtvaardige samenleving op een gezonde planeet!

 

Vergroening is goed voor alles en iedereen

De meeste Nederlanders wonen in een stadswijk of dorpskern. De natuur voelt vaak ver weg. Met vergroening bedoelen we: het stimuleren van de groei en aanleg van meer planten, bomen en letterlijk meer groen in de bebouwde omgeving.

Meer groen in tuin en buurt is belangrijk. Ten eerste heeft het een positief effect op je gezondheid. In een groene buurt ervaar je minder stress, het stimuleert tot bewegen en het is een plek waar je mensen kunt ontmoeten. Daarnaast is vergroening ook belangrijk voor het natuurlijk evenwicht tussen verschillende planten- en dierensoorten en wordt de biodiversiteit gestimuleerd. Ten slotte maakt aanleg van meer groen de extreme gevolgen van klimaatverandering milder. Tijdens een hete zomer brengt de schaduw van bomen flinke verkoeling, en bij extreme regenbuien wordt het water geleidelijk afgevoerd via groene daken. Meer groen blijkt dus goed voor alles en iedereen.

Operatie Steenbreek
Te veel steen in onze tuinen zorgt voor problemen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte. Het beperkt ook het aantal nuttige dieren en organismen en draagt bij aan extra opwarming van buurt, dorpen en steden. Gemeente Boxtel en woonstichting Joost zijn actief met Operatie Steenbreek. Zij ondersteunen bewoners om stenen uit de tuin door planten te vervangen. In de afgelopen jaren heeft de gemeente de inwoners gestimuleerd om een steen uit hun tuin in te ruilen voor een plant naar keuze. Woonstichting Joost stimuleert de aanleg van geveltuintjes. Kijk zelf eens goed rond in jouw tuin. Zijn al die tegels echt nodig? Hoe kun je jouw tuin eenvoudig en onderhoudsvriendelijk groen maken?

Kleine wildernis
De laatste jaren vervangt Boxtel regelmatig grote stukken gras om deze stukken in te zaaien met bloemen voor vlinders, bijen en andere insecten. Op andere percelen worden bloembollen gezet, die vroeg in het voorjaar bloeien. Ook is er al een Tiny Forest gerealiseerd aan de Robert Schumanlaan. Er komt nog een tweede. Een Tiny Forest is een kleine wildernis, een dichtbegroeid inheems bos in de gemeente, ter grootte van een tennisbaan. In deze kleine bosjes komen 934 soorten dieren en planten voor. De bosjes werken ook tegen hittestress, houden regenwater vast en slaan CO2 (koolstofdioxide) op. Dat blijkt uit een onderzoek dat Wageningen Universiteit heeft gedaan in 11 van de 125 minibossen, die er inmiddels in Nederland zijn. Het bos brengt mensen dichter bij de natuur en is een fijne plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren.

Foto © Regien Bosman

Daag je omgeving uit
Kies samen met collega’s, familie of vrienden van de sportclub een plek uit waar weinig groen is en veel tegels liggen. Bundel je krachten en ga samen een middag aan de slag om deze plek te vergroenen met planten, struiken en bloemen.

Meer informatie: www.transitieboxtel.nl of ttboxtel@gmail.com

 

Over bloemetjes, bijtjes en zonne-energie

Foto: Charlotte Jansen

Een Duurzaam Jaar:

In één uur straalt de zon net zoveel energie naar de Aarde als de totale energie die de wereldbevolking in een heel jaar samen verbruikt! En ze doet dat heel eerlijk verdeeld. In het ene land schijnt ze hoogstens twee keer zo fel als in het andere land; daarbij krijgen arme landen vaak het meest.

Ook in Boxtel
Zonnepanelen kunnen een vijfde deel van het zonlicht omzetten in elektrische stroom. En ze kosten nu zo weinig dat je zelf goedkopere stroom kunt opwekken dan die je koopt van het elektriciteitsbedrijf. Met een stuk of tien panelen maak je gemiddeld over het jaar genoeg stroom voor je eigen gebruik. Ook in Boxtel hebben daarom heel veel mensen al zonnepanelen op hun daken laten leggen. In 2018 waren er 1722 zonnestroom installaties in onze gemeente, en in 2019 waren dat er al 2347. En daarmee verdubbelde de schone stroomopbrengst in één jaar tijd.

Schoon waterstof
We gebruiken thuis nog wel heel veel gas om te verwarmen, en benzine om auto te rijden. Dus voor elektrisch verwarmen (en koelen in de zomer) en voor de elektrische auto moeten er nog wat panelen bijkomen op het dak.
Bovendien willen we de komende 30 jaar ook de vervuiling door fabrieken, bedrijven en vervoer drastisch verminderen door die steeds meer op duurzame stroom te laten draaien. En daarmee ook schonere energie te maken. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld ook waterstof maken, dat bij verbranding alleen maar schoon water oplevert.

Zon op land
Maar dan hebben we wel twintig keer meer zonnestroom nodig dan we nu hebben. Daar zijn grote oppervlakken met zonnepanelen voor nodig. In de nationale “Zonneladder” is afgesproken dat we eerst de ruimte op daken gebruiken, maar dat er ook op land en water goede oplossingen worden gezocht. In Boxtel is afgelopen jaar het plan opgepakt om in de gemeente 50 hectare (“100 voetbalvelden”) aan zonneparken te laten aanleggen. Elders bestaan zonneparken die alleen zijn aangelegd om zo goedkoop mogelijk veel stroom te produceren. Maar inmiddels is er een gedragscode “Zon op Land” die veel meer rekening houdt met landschap, milieu en omwonenden, en ook meer voordelen biedt.

Bloemen en bijen
Boxtel volgt die code, en wil zonneparken waar omwonenden van kunnen meeprofiteren, die biodiversiteit en recreatie-mogelijkheden vergroten, of bijdragen aan waterberging. Er bestaan al voorbeelden van zonneparken die een paar jaar na hun bouw tot beschermd natuurgebied zijn uitgeroepen, of leuke recreatie bieden waar mensen een kaartje voor kopen in binnen te mogen. En parken met speciale bloemenflora om bedreigde bijensoorten weer een nieuwe kans te geven. Een zonnige toekomst dus met meer bloemen, bijen én zonnepanelen!