Het doel van Transitie Boxtel

“Transitie Boxtel” is de roepnaam van Stichting Transition Town Boxtel, opgericht in 2011.
Wij waren geïnspireerd op de inmiddels wereldwijde Transition Towns beweging. Met als doel (nu ook nog) om veerkracht te ontwikkelen in lokale gemeenschappen die zelf aan de slag 
gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk en 
meer duurzaam te maken. Met hart, hoofd en handen.
Sinds 2011 is het onderwerp duurzaamheid breder en urgenter geworden, denk aan de klimaatontwrichting en het verlies van biodiversiteit. In Boxtel werken we met een 20-tal vrijwilligers aan:

•  concrete activiteiten zoals het Repair café en fruitplanten voor particulieren

•  bewustwording zoals lezingen, gastlessen op scholen, films, klimaatworkshops en
•  uitwisseling zoals met ZLTO en boeren

•  coördineren van de jaarlijkse Duurzame Week met thema’s zoals minder vlees

•  protestacties zoals tegen schaliegas en onnodige boomkap

Notariele acte Oprichting Stichting Transition Town Boxtel 2011.pdf

Dommelland life aflevering 15

2 werkgroepleden van Transitie Boxtel aan tafel bij Omroep Dommelland Life: