Archief

Duurzame Week Boxtel 6 t/m 11 Oktober 2019

 

PROGRAMMA

 

6 OKT

ZONDAG 13.00 TOT 17.00 UUR

Duurzaam Festijn Indehof in de boomgaard.
Planten en fruitbomen, duurzame energie,
waterafkoppeling, bloembollen, gezond voedsel
uit de regio, muziek en meer

Boomgaard Indehof (boomgaard naast het gemeentehuis)

Lees meer

………………………………………………………………………………………………………………….

7 OKT

MAANDAG 18.00 TOT 21.30 UUR

Hoe verduurzaam ik mijn eigen woning?
Diverse stands en sprekers vertellen u over de
vele mogelijkheden.

De Rots

………………………………………………………………………………………………………………….

9 OKT

WOENSDAG 20.00 UUR

Duurzame bodem-avond, incl. verhaal van deskundige over
behoud van gezonde bodems én gelijk CO2-opname. I.s.m. ZLTO

GrandCafé Rembrandt

………………………………………………………………………………………………………………….

10 OKT

DONDERDAG 20.00 UUR

Film: Green Tales of the City
Inspirerende daadkracht tegen de klimaatverandering

De Rots, Entree € 5,00

Lees meer

………………………………………………………………………………………………………………….

11 OKT

VRIJDAG 18.00 UUR

Potluck: feestelijk vegetarisch diner “wat de pot schaft”.
Met Troubadour. Opgeven ttboxtel@gmail.com

De Kleine Aarde. Entree zijn twee porties van
een hoofd- of nagerecht

Lees meer 

………………………………………………………………………………………………………………….

7 TOT 10 OKT

Lessen over duurzame energie en natuurbeleving

Basisscholen

 

Klimaatworkshops

Heb je interesse in de cursus Praat en daad,
maar kun je niet op maandag?

geef je dan aub op want op woensdag starten we bij voldoende aanmeldingen nog een groep.
Vermeld er dan duidelijk bij dat je op woensdag wil komen.

Laat meer Mezen de Processierupsen oppeuzelen!

Door de klimaatverandering heeft de Processierups langzaam maar zeker in heel Nederland inlandse Eikenbomen in gebruik genomen. En van hun haartjes hebben we flink last gekregen. Naast de bestrijding moet veel meer aan het voorkomen gedacht worden.

Uit de reacties van deskundigen komt vooral naar voren dat we het beste de natuurlijke vijanden van die rups een handje kunnen helpen. En een daarvan blijkt de Mees, het vaak geel-zwarte vogeltje dat in diverse vormen rondvliegt, zoals de Koolmees, de Pimpelmees en de Zwarte Mees. Om die mezen te lokken kunnen we hen wat meer huisvesting aanbieden, vooral in de vorm van vogelhuisjes.

Namens de Bomen Brigade Boxtel willen we daarom iedereen oproepen z’n vogelhuisje of nestkastje in de tuin op te hangen. Dat kan in een boom of aan de gevel, bij voorkeur aan de oostkant. Leuk is natuurlijk om hem zelf te maken (zie de tekening) of er een te kopen. Belangrijk is dat het vlieggat voor de Koolmees een doorsnee heeft van 32 mm, de ideale maat voor de Pimpelmees is 30 mm. Op internet zijn de maten een aanwijzingen makkelijk te vinden, bijv. via http://www.mezen.madelen.nl/Nestkast.html.

We hopen ook dat er mensen en hobbygroepen zijn die meer nestkasten willen gaan maken en ze dan voor een aardige vergoeding aanbieden, natuurlijk minimaal voor de kosten voor het materiaal. Laat bijvoorbeeld maar via deze site weten waar ze te krijgen zijn. Zo hopen we volgend jaar al veel minder last te hebben van die harige rupsen.


Mirjam Bemelmans en Jan Juffermans

 

Repair cafe

9 november 2019
en 11 januari, 14 maart, 9 mei, 12 september en 14 oktober 2020
van 12 tot 15 uur in Het Goed.

Lezing: Denken vanuit gehelen

Wij gingen naar de grote klimaatmars op 10 maart

Na een uur op Damrak in de drup, hadden onze posters er ook genoeg van.

Transitie Boxtel in 2019: een intentieverklaring

door Miek van Nooijen, 27-09-18, in het gemeentehuis Boxtel

 

Hallo allemaal,

Op deze avond wil ik Transitie Boxtel graag aan jullie voorstellen.

Ik heb me een paar jaar geleden aangesloten bij Transitie Boxtel uit onbehagen met hoe we met onze wereld omgaan. Ik had nog nooit actie gevoerd, maar toen schaliegas in Boxtel dreigde gewonnen te worden, was dit voor mij (en gelukkig ook de gemeente Boxtel) het sein om in beweging te komen. Te zeggen STOP tot hier en niet verder.

Transitie Boxtel is in 2009 opgericht en is onderdeel van een wereldwijde beweging Transition Towns. Het doel is om samen op lokaal niveau aan de slag te gaan om onze manier van wonen en werken minder afhankelijk van olie en gas te maken. Klimaatverandering en hoe daar een antwoord op te vinden is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. De term duurzaamheid komt in alle activiteiten terug.

Het gaat ons om die overgang – de transitie- naar een andere, duurzame manier van samenleven. Wij willen de lokale veerkracht versterken vooral vanwege de te verwachten effecten van klimaatveranderingen, onze grote mondiale voetafdruk en het schaarser worden van aardolie. We werken in de praktijk aan een veerkrachtige samenleving die ook in moeilijke tijden dankbaar gebruik kan maken van regionale en lokale kennis en kan profiteren van diverse mogelijkheden om zelf in de eerste levensbehoeften zoals energie drinkwater en voeding te kunnen voorzien. Hiervoor doen we een beroep op ieders eigen kracht, sociaal gedrag en wijsheid. Zodat we de kracht van de lokale gemeenschap als positief middel kunnen inzetten voor de toekomst.

Transitie Boxtel is een betrokken partner voor de gemeente en andere organisaties. We krijgen subsidie van de gemeente en soms van andere fondsen, zoals Het Groene Woud en de Rabobank clubactie.

Wij spelen in op actuele kwesties, maar ontwikkelen ook vele duurzame initiatieven. Denk hierbij aan het Repair café, Eetbaar Boxtel, buurtmoestuinen, de Duurzame Week Boxtel, het (Ver)andercafé, de Bomenbrigade Boxtel en het Tiny Forest.
Onbewust of bewust heeft iedere inwoner al wel eens met Transitie Boxtel kennis gemaakt. Een klimaatneutraal Boxtel, meewerkend Boxtel… termen waaraan wij in ieder geval hard werken.

Ook werkt Transitie Boxtel samen met andere organisaties, soms als initiatiefnemer soms als participant. Voorbeelden hiervan zijn operatie Steenbreek, zoals komende zondag op Oostdag, Biodiversiteit Oost met HGW (bollen en fruitplanten), Binnen de Bruggen en een klimaatpanel.

In 2019 wil Transitie Boxtel, samen met de gemeente en andere organisaties, nadenken en initiatieven ontplooien hoe je mensen in de wijk kunt bereiken. Om mensen samen te laten werken, bewustzijn te creëren. Dat we samenbouwen aan een energie- en klimaatneutrale samenleving in Boxtel. Zodat de gemeente Boxtel niet alleen in woord maar ook in daad werkt aan een energie neutrale samenleving. Maar vooral ook dat we onze mooie Aarde, met Boxtel in het bijzonder, op een eerlijke en duurzame manier willen doorgeven aan onze kinderen.

Dank je wel,