Categorie: Business

Autodelen

Leesverder: www.boxtel.samenslimrijden.nl www.boxtel.samenslimrijden.nl/buurtscan samenslimrijden@onzeauto.com Transitie Boxtel is sinds 2017 een enthousiaste aanjager van autodelen in de gemeente Boxtel.

(Ver)andercafé

Het (Ver)andercafé brengt 4 films over de opwarming van de Aarde en de klimaatontwrichting. Maar ook over de vele hoopgevende initiatieven van onderop, en over de kringlooplandbouw. In De Rots,… Lees verder »

Workshops

Workshops Klimaatvriendelijk leven in Boxtel Praat en daad over het klimaat Er lopen workshops voor klimaatvriendelijk leven, geheten “Praat en daad voor het klimaat”. In groepen van 6 tot 10… Lees verder »