Categorie: Business

(Ver)andercafé

Het (Ver)andercafé brengt 4 films over de opwarming van de Aarde en de klimaatontwrichting. Maar ook over de vele hoopgevende initiatieven van onderop, en over de kringlooplandbouw. De eerste film… Lees verder »

Workshops

Workshops Klimaatvriendelijk leven in Boxtel Praat en daad over het klimaat Er lopen workshops voor klimaatvriendelijk leven, geheten “Praat en daad voor het klimaat”. In groepen van 6 tot 10… Lees verder »