Aardewijs geeft lezing in Boxtel

Op donderdag 22 februari houden Ad en Jolanda Vermeer (van Aardewijs) een lezing in de bibliotheek van Boxtel. Centraal staat de klimaatcrisis en hoe we daar als mens anders mee om kunnen gaan. Dus maak jij je zorgen over natuur en klimaat of zoek je nieuwe inspiratie voor jezelf en je omgeving, dan ben je van harte welkom op deze avond. De entree is gratis, je kunt een vrijwillige bijdrage geven. Aanmelding is wel nodig en kan via: ttboxtel@gmail.com.

De mens heeft door een egocentrische leefstijl haar enige habitat (onze Aarde) op het spel gezet en vele processen verstoord. De transitie die hiervoor uitkomst moet bieden komt op gang, maar de huidige aanpak mist diepgang: het lijkt er op dat we elke crisis apart willen oplossen langs de weg waarlangs die is ontstaan. Techniek, terugverdientijden en het belang van de mens prevaleren daarbij, en samenhang ontbreekt.

Crises zijn bedoeld om tot verandering van bewustzijn te komen, maar daar wordt nauwelijks op ingezet. Terwijl de Aarde de mensheid juist uitnodigt een sprong te maken in haar evolutie!

Heel veel mensen missen nog altijd de intrinsieke motivatie voor een werkelijk andere leefstijl. Daarvoor is een ‘nieuw verhaal’ nodig: een verhaal met het perspectief van een samenleving waarin we onze verbondenheid met elkaar, en met de Aarde, gaan leven. Geïnspireerd door dit nieuwe verhaal zullen mensen bereid zijn op vele fronten los te laten wat ons heeft doen verdwalen. De huidige crises worden zo een kans voor de mensheid om ons op een hoger plan te brengen, mits we dieper en beter durven luisteren. Daar gaat het verhaal van Aardewijs over. Voor meer info, zie:www.aardewijs.nl

De lezing is op 22 februari 2024 in de Bibliotheek van Boxtel, begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur, met daarbij gelegenheid voor vragen. Inloop vanaf 19.30 uur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *